html5 bootstrap template

Opgericht 30 mei 1619

Een cultureel erfgoed waar we trots op zijn met een uitstraling ver buiten de gemeentegrenzen. De gemeenschappen Gronsveld en Rijckholt willen natuurlijk stilstaan bij deze mijlpaal en dit jubileum op een grootse manier gedenken en vieren.

html5 bootstrap template

Programma

Als thema van dit jubileum is gekozen voor: "Ontvangen, koesteren en doorgeven van het culturele erfgoed". Vandaar de bijzondere aandacht en betrokkenheid van de senioren, de jeugd en andere lokale verenigingen alsmede de verbroedering met andere broederschappen uit het schutterswezen tijdens dit feest.

html5 bootstrap template

Sponsoring

De opgestelde begroting laat echter zien dat zonder financiële ondersteuning het organiseren hiervan niet mogelijk is. Vandaar dat we externe partijen willen benaderen voor een bijdrage. Met de donaties en verdere opbrengsten willen tevens een bijdrage leveren aan het in stand houden van o.a. de authentieke geweren, de historische vaandels, het koningszilver, de aanschaf van uniformen enz.

html5 bootstrap template

nieuws 24- januari 2019

Werkgroep jeugd

Aan de kinderen van Gronsveld en Rijckholt. Wij zijn op zoek naar leuke foto's van jullie tijdens de Broonk die wij willen tentoonstellen tijdens de kindermiddag. Zoals een leuke foto waarbij je misschien "sjöt" wordt gemaakt of waar je mee doet met het 'rejje'.

html5 bootstrap template

nieuws 04 januari 2019

Boek en Wimpel

Bij gelegenheid van het 400-jarig bestaan verschijnen een jubileumboek (een tweeluik: bloemlezing historie en foto's feest) én een jubileum wimpel. De jubileum wimpel is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari jl. reeds gepresenteerd.

html5 bootstrap template

nieuws 03- januari 2019

Nieuwsbrief

Afgelopen dagen is er in Gronsveld en Rijckholt een nieuwsbrief huis aan huis verspreid. Via deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van de stand van zaken.

html5 bootstrap template

nieuws 21 december 2018

Presentatie voortgang

Op 18 december heeft voorzitter Luud Mesters aan de vrijwilligers een presentatie gegeven over de voortgang van de voorbereidingen van het jubileum.

html5 bootstrap template

nieuws 06 december 2018

Mediacontract Maas en mergelland

Op 22 november is het mediacontract getekend tussen de Stichting 400 jaar Schutterij Gronsveld en RTV Maas en Mergelland.

html5 bootstrap template

Nieuws 27 SEPTEMBER 2018

Een Brabander in de Bronk

Een prachtig verhaal van Jacques Vriens, geschreven in 2000, over hoe hij en zijn vrouw hun eerste 'Groete Broonk' hebben ervaren in Gronsveld.

nieuws 2 augustus 2018

Bekijk onze film

Ter promotie van het 400 jaar bestaan van onze schutterij is er een film gemaakt.

html5 bootstrap template

nieuws 23 februari 2018

Scheurkalender

Het plan is ontstaan om een bijzondere scheurkalender te maken. Geen gewone kalender dus, maar een kalender met 400 pagina’s, lopend van 27 april 2018 tot en met 29 juni 2019.

400 jaar schutterij Gronsveld